Privacy

Binnen Stichting Keizer Karel gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en andere betrokkenen. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige werkplek. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.

De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de aanmelding op onze school. Verder ontvangen wij ook persoonsgegevens van derden. Daarnaast verzamelen wij zelf ook gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens. In ons privacyreglement leest u hoe wij omgaan met de privacy van onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers.