Onze scholen

Alkwin Kollege

Het Alkwin Kollege is een R.K. Scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. Op het Alkwin Kollege werken we samen aan een veilige en uitdagende leeromgeving. Er heerst een open en gezellige sfeer waar leerlingen en personeelsleden elkaar kennen. We maken gebruik van Chromebooks en de werkvormen in de lessen worden zoveel mogelijk afgewisseld. Burgerschapsvorming en persoonsvorming nemen daarnaast ook een steeds belangrijkere plaats in binnen ons onderwijs. Naast de aandacht die we daaraan besteden tijdens de les, worden er ook voor alle leerjaren excursies, culturele activiteiten en sportdagen georganiseerd. Ook stimuleren we een brede talentontwikkeling. De leerlingen krijgen al in het eerste jaar een aantal keer een keuzeworkshop aangeboden. Buiten de workshops om kunnen leerlingen ook deelnemen aan het koor, het orkest, de musical en vele andere activiteiten.

Naar de website

Keizer Karel College

Het Keizer Karel College (KKC) is een school voor havo, technasium, atheneum en gymnasium, met ongeveer 1750 leerlingen. Met ons onderwijs willen wij bereiken dat onze leerlingen de wereld met een open blik tegemoet treden, met vertrouwen in zichzelf en verbonden met en nieuwsgierig naar elkaar en de wereld om hen heen. Er is ruimte voor ieders talent en interesses. Elke leerling volgt vanuit een gezamenlijk brede basis (burgerschapsvorming), zijn eigen weg, waarbij de focus ligt op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. We zetten leerlingen aan het denken over hun eigen leerproces en verhogen zo hun motivatie, ambitie en eigen verantwoordelijkheid. We bereiden onze leerlingen voor op een wereld waarin we het samen doen, in verdraagzaamheid en waarin we verder kijken dan de landsgrenzen. We zijn er van overtuigd dat het verwerven van kennis en vaardigheden belangrijk zijn, maar het ontwikkelen van je identiteit en jezelf ontplooien zijn minstens zo belangrijk.

Naar de website