Stichting Keizer Karel

Uitdagend onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen.
Stichting Keizer Karel verzorgt uitdagend en eigentijds voortgezet onderwijs. Tot de stichting behoren twee scholen: het Keizer Karel College in Amstelveen en het Alkwin Kollege in Uithoorn. Ons totale aanbod bestaat uit havo, atheneum, gymnasium en technasium.

Onze scholen

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor?

Uitdagend onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen.

Wij bereiden leerlingen optimaal voor op de uitdagingen van de toekomst, met als doel dat iedere leerling met plezier naar school gaat, een diploma behaalt en vaardigheden meekrijgt, die bruikbaar zijn in de maatschappij van de toekomst.
Naast een waardevol diploma achten wij individuele ontplooiing en het leren nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid evenzeer belangrijk.

Vier uitgangspunten

Elke leerling is uniek

Zowel ons denken als ons handelen start bij datgene wat leerlingen individueel en als groep nodig hebben. Dit betekent concreet dat we handelen vanuit verschillende behoeften en ontwikkelingen, in onze omgeving en binnen de regionale context.

Samen werken aan ontwikkeling vanuit relatie en vertrouwen

Wij zien de relatie en het onderlinge vertrouwen tussen leerlingen, medewerkers en ouders als de basis voor ontwikkeling. Zij gaan consequent op een positieve en constructieve manier met elkaar om. Vanuit ieders eigen rol zijn zij samen verantwoordelijk voor de opbrengst van het onderwijs. De afstemming vindt plaats in de driehoek tussen leerling, medewerker en ouder.

Keuzes binnen kaders

Onze leerlingen en onze medewerkers begeven zich in verschillende contexten, thuis, in de klas, op school, in ons land, in de wereld. Contexten waarbinnen we ons tot elkaar leren verhouden en die kaders bieden. Dit betekent dat keuzes altijd worden afgewogen in het zoeken naar de balans tussen maatwerk en standaardisatie, tussen individueel en gemeenschappelijk belang.

Leren in een uitdagende omgeving

Voor onze scholen, voor zowel leerling als medewerker, is de intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen permanent en overal zichtbaar. Dit vraagt om nieuwe wegen (ruimte), op nieuwe plekken, met nieuwe netwerken en kansen. Binnen onze scholen ervaren zowel leerlingen als medewerkers vertrouwen en ruimte om hun eigen grenzen te verleggen en actief te kunnen experimenteren. Als door omstandigheden de ontwikkeling even stagneert, ondersteunen wij waar dat nodig is.

Stichting Keizer Karel zoekt nieuwe collega's! Ben jij op zoek naar een baan in het onderwijs? Bij een werkgever die wil investeren in haar werknemers?