Stakeholdersbijeenkomst Stichting Keizer Karel

Op woensdag 29 november, van 16.30 – 20.00 uur, organiseert Stichting Keizer Karel (Alkwin Kollege en Keizer Karel College) een stakeholdersbijeenkomst voor leerlingen, ouder(s)/verzorgers, medewerkers en geïnteresseerde externe partijen over toekomstgericht onderwijs.

De verleidingen van social media, polarisatie, het lerarentekort, de opkomst van kunstmatige intelligentie. Het is maar een greep uit de ontwikkelingen die de maatschappij en daarmee ook het onderwijs beïnvloeden. Wat komt er op ons af en wat kunnen we er aan doen?

Tijdens de bijeenkomst zullen we diverse thema’s in een informele setting bespreken en samen verkennen welke invloed deze ontwikkelingen hebben op ons huidige en toekomstige onderwijs. Een uitgelezen kans om inzichten te delen, te netwerken en samen te bouwen aan een toekomstbestendig onderwijslandschap.

Aanmelden kan tot 15 november via dit formulier of scan de QR-code in de uitnodiging.